AKTUALITET, 4 Dhjetor 2023, 17:59

Pjesë e dosjes së Vangjush Dakos, GJKKO pranon kërkesën e biznesmenit dhe i ndryshon masën e sigurisë

Pjesë e dosjes së Vangjush Dakos, GJKKO pranon kërkesën e

GJKKO ka pranuar kërkesën e biznesmenit Fiqiri Faruku, duke ndryshuar masën e sigurisë ndaj tij, nga ‘arresti me burg’ në ‘arrest shtëpie’.

Biznesmeni i arrestuar në muajin qershor është pjesë e dosjes së Prokurorisë së Posaçme për ish-kryetarin e Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dakos dhe zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të tjerë.

Njoftimi:
Personi nën hetim F.F, më datë 30.11.2023 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: zëvendësimin e masës së sigurimit.

2. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Erjon Bani, bazuar në nenet 112 dhe dhe 260 të K.Pr.Penale, me vendimin Nr. 479, datë 04.12.2023, vendosi:

Pranimin e kërkesës të paraqitur nga i pandehuri F.F.
Zëvendësimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” caktuar ndaj të pandehurit F.F me vendimet Nr. 57, datë 06.06.2023 dhe Nr. 61 datë 08.06.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me masën e sigurimit personal “Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale.
Detyrohet i pandehuri F.F të mos largohet nga banesa e tij me adresë: Rr. “*****”, Lagjia Nr. *, Pallati Nr. ****, Kati i **, *****.
Detyrimin e të pandehurit F.F, të mos komunikojë me persona të tjerë me përjashtim të atyre që bashkëjetojnë me të.
Zbatimi dhe mbikëqyrja e kësaj mase të bëhet nga oficerët e policisë gjyqësore që mbulojnë vendbanimin e personit nën hetim F.F.
Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të pandehurit F.F, nga ambientet e paraburgimit nëse nuk mbahet apo nëse nuk duhet të mbahet i arrestuar, i ndaluar apo i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale.
Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në bashkëpunim me policinë gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.