AKTUALITET, 21 Mars 2023, 17:50

Kolegji Zgjedhor rrëzon KQZ-në, “Lëvizja Bashkë” regjistrohet në zgjedhjet e 14 majit

Kolegji Zgjedhor rrëzon KQZ-në, “Lëvizja Bashkë”

Partia “Lëvizja Bashkë” me kryetar Arlind Qorin do të regjistrohet si subjekt zgjedhor në zgjedhjet lokale të 14 majit.

Vendimi është marrë sot në seancën e mbajtur në orën 15:00 nga Kolegji Zgjedhor pranë Gjykatës Administrative të Apelit.

Në këtë seancë u vendos rrëzimi i vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mosregjistrimin e partisë në fjalë në zgjedhje dhe detyrimin e KQZ-së për zbatimin e këtij vendimi.

Pjesë nga njoftimi:

Me vendimin Nr. 4, datë 21.03.2023, Kolegji Zgjedhor Gjyqësor,

                                                        VENDOSI:

Pranimin e padisë.

Detyrimin e palës së paditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të regjistrojë partinë politike “Lëvizja Bashkë” si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e organeve për qeverisjen vendore të datës 14 maj 2023.

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.

Ky vendim është i formës së prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankim.

U shpall në Tiranë më datë 21.03.2023.