AKTUALITET, 15 Tetor 2022, 12:01

KED iu lejon kandidimin/ Ardian Dvorani dhe Gent Ibrahimi drejt zgjedhjes në Gjykatën Kushtetuese

KED iu lejon kandidimin/ Ardian Dvorani dhe Gent Ibrahimi drejt zgjedhjes

KED lejon Ardian Dvoranin dhe Gent Ibrahimajn të kandidojnë për dy vende vakante në Gjykatën Kushtetuese.

Më poshtë vendimi i KED.
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED), me pjesëmarrjen e anëtarëve të tij dhe anëtarëve zëvendësues, përfaqësuesit të Avokatit të Popullit si edhe përfaqësuesve nga subjektet e ftuara sipas pikës 2 të nenit 233 të ligjit nr. 115/2016, zhvilloi ditën e premte datë 14 tetor 2022, mbledhjen e tij të radhës, sipas rendit të ditës së njoftuar në datë 10 tetor 2022.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, referuar rendit të ditëspasi u njoh me materialin e përgatitur nga relatori për kandidatin z. Ardian Dvorani, për vendin vakant të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese z. Altin Binaj, të shpallur nga Kuvendi i Republikës, vendosi lejimin e kandidimit të këtij kandidati.

Ndërsa lidhur me pikën e dytë të rendit, që kishte të bënte me diskutimin e aktit të ekspertimit për komponentin pasuror, të kryer për kandidatin z. Gent Ibrahimi, i cili kandidon për vendin vakant të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese z. Përparim Kalo, të shpallur nga Presidenti i Republikës, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, mbasi administroi aktin e ekspertimit dhe procedoi me pyetjen e ekspertit të thirrur për dhënien e sqarimeve për përmbajtjen e tij, në përfundim vendosi lejimin e kandidimit të këtij kandidati.