AKTUALITET, 18 Nëntor 2023, 11:54

“Buxheti 2024, shqetësim madhor”- PD dorëzon në Kuvend tetë amendamente për ndryshime në projektligj. Ja për cilat pika synohet dyfishimi i fondeve!

“Buxheti 2024, shqetësim madhor”- PD dorëzon në

Partia Demokratike ka njoftuar dorëzimin e tetë amendamenteve në Kuvend për ndryshime në projektligjin për buxhetin e vitit të ardhshëm.

Deputetja Eralda Tase Bano, njoftoi se në këtë projektligj kërkohet të bëhen ndryshime sa i takon arsimit të mesëm profesional, për të cilin synohet dyfishimi i fondeve.

Sipas deputetes, “qeveria nuk duhet t’i detyrojë nxënësit të shkojnë drejt arsimit profesional duke vendosur kriter mesataren por duhet të investojë në këtë fushë duke e bërë arsimin e mesëm profesional atraktiv për të rinjtë.”

Ajo shton se efekti financiar në Buxhetin e Shtetit do të përballohet nga ulja në të njëjtën masë e shpenzimeve operative të qeverisë, investimeve jo prioritare, kontratave koncesionare/PPP dhe shpenzime rikonstruksion zyrash dhe mobilim.

Deklarata e deputetes demokrate:

“Partia Demokratike e ka ngritur si shqetësim madhor buxhetin e korrupsionit që ka sjellë qeveria në Parlament. Për këtë arsye deputetët e PD kanë hartuar tetë amendamente të cilat janë depozituar zyrtarisht në Parlament.

AMENDAMENTI

PËR DISA NDRYSHIME NË PROJEKTLIGJIN “PËR BUXHETIN E VITIT 2024”

Në mbështetje të nenit 75, pika 4 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, deputetja znj. Eralda Tase propozon,

Në projektligjin “Për Buxhetin e Vitit 2024”, të bëhet ndryshimi, si më poshtë vijon:

Neni 1

Në projektbuxhet tabela 1,  arsimi i mesëm profesional (kodi 09240), vlera 3530 milion lekë bëhet 7060 milion lekë.

Neni 2

Ky ndryshim pasqyrohet në të gjitha nenet, tabelat dhe anekset shoqëruese të ligjit.

RELACION

PËR AMENDAMENTIN

Duke patur parasysh zhvillimet e tregut të punës, arsimi profesional po merr gjithmonë e më tepër vlerë. Qeveria nuk duhet t’i detyrojë nxënësit të shkojnë drejt arsimit profesional duke vendosur kriter mesataren por duhet të investojë në këtë fushë duke e bërë arsimin e mesëm profesional atraktiv për të rinjtë, aq më tepër kur tregu po kërkon gjithmonë e më shumë profesionistë nga zanate të ndryshme.

Ky amendament ka për synim që të 2-fishojë fondet që shkojnë për arsimin e mesëm profesional nga 3530 milion lekë në 7060 milion lekë.

Efekti financiar në Buxhetin e Shtetit do të përballohet nga ulja në të njëjtën masë e shpenzimeve operative të qeverisë, investimeve jo prioritare, kontratave koncesionare/PPP dhe shpenzime rikonstruksion zyrash dhe mobilim.